Internationaal Kortfilmfestival Leuven 2005

Uitgereikte prijzen

Vlaamse Kortfilmcompetitie Fictie
 • Prijs van de jury: Love’s Lost & Happiness (Lieven Van Droogenbroeck)
 • Prijs van het publiek: The One Thing to Do (Michaël Roskam)
 • Prijs voor het beste debuut: Forever (Jonas Govaerts)
 • Eervolle vermelding: Terminator Zero (Matthias Storme)
JURY
 • Sien Eggers (BE)
 • Christophe Dirickx (BE)
 • Kaat Beels (BE)
 • Stephan Winkler (DE)
 • Thom Palmen (SE)

Vlaamse Kortfilmcompetitie Animatie
 • Prijs van het publiek: On a Lead (Sandy Claes)

Europese Kortfilmcompetitie
 • Prijs van de jury: A Picture of Me (Tom Shkolnik)
 • Prijs van het publiek: Home Game (Martin Lund)
 • Eervolle vermelding: Girl with a Video Camera (Gorki Glaser-Müller)
JURY
 • Sien Eggers (BE)
 • Christophe Dirickx (BE)
 • Kaat Beels (BE)
 • Stephan Winkler (DE)
 • Thom Palmen (SE)

Competitie voor korte documentaires
 • Prijs van de jury: Cinema Central (Elias Grootaers)

Videoclipcompetentie
 • Prijs van de jury: Unrock (Lars Damoiseaux)

Festivalaffiche
Festivaldata
3/dec - 10/dec 2005

Aantalbezoekers
6925 bezoekers