Internationaal Kortfilmfestival Leuven 1996

In de zomer van 1996 richtten de 2 organisatoren van “Leuven Kort” een Vzw op en doopten die “Fonk”. Het onverwacht grote succes van de eerste editie deed de organisatie dromen. Met veel enthousiasme en tomeloos veel ambitie werden de voorbereidingen gestart van de 2de editie. Die zou plaats vinden op 11, 12 en 13 december. De 2e editie van het festival bestond uit een 6-tal programmablokken en 15 vertoningen. Er werden hoofdzakelijk Vlaamse kortfilms vertoond, nieuwe en oudere.

Daarnaast werd er ook een special gewijd aan het werk van cameraman Glynn Speeckaert en regisseur Rudolf Mestdagh. Het festival ging een samenwerking aan met het Cultuurcentrum van de Stad Leuven en kon beschikken over de Minnepoort, een grote theaterzaal.
Van financiële ondersteuning (van sponsors en/of overheidsinstanties) was helaas nog geen sprake. De krachtlijnen van het festival werden toen al duidelijk; er werd gekozen voor een publieksvriendelijke programmatie, er werd nauw toegekeken op de projectiekwaliteit en gekozen voor korte, verteerbare programma’s van om en bij anderhalf uur –geen marathonvertoningen dus.

Er werd veel geïnvesteerd in promotie; er werden ruilovereenkomsten gesloten met het (inmiddels ter ziele gegane) maandblad Teek!, met Studio Brussel, de regionale televisie (ROB) en met FilmNet. Ook het allereerste televisiespotje -volledig geproduceerd in eigen beheer- dateert van 1996. Dit alles paste in een strategie die nog vele jaren zou meegaan; het onderuit halen van de bestaande vooroordelen –als zijnde experimenteel en voor een zeer klein en select publiek- tegenover de (Vlaamse) kortfilm en de kortfilm uit haar kleine nauwe niche halen en presenteren aan een zo breed mogelijk publiek van filmliefhebbers.

Toch gaat de tweede “Leuven Kort” de geschiedenis in als de editie waarin heel wat grote fouten werden gemaakt en de organisatie terug met de voeten op de grond kwam; de opkomst was lager dan verwacht (om en bij 1.000 bezoekers), de zaal was véél te groot (550 zeteltjes!) de planning slecht (quasi lege zalen op de voorstellingen om 14u en 16u), het design van het drukwerk was inefficiënt en er was geen budget voor randactiviteiten of decoratie.

Uitgereikte prijzen

Festivalaffiche
Festivaldata
11/dec - 13/dec 1996

Aantalbezoekers
1000 bezoekers